آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آيين¬نامه اجرايي قانون بيمه‏هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت خريد حمايتي دام عشاير...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت خريد تضميني...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي علي درويش¬پور به عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص لغو عضويت آقاي جلال ميرزايي در هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه تقسيم کار ملي براي استقرار الگوي اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادي
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد تضمين¬شده دارندگان پروانه‏هاي کارور(اپراتور)هاي مجازي تلفن...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري دارايي¬هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکها
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملي صنايع پتروشيمي در توليد پروپيلن و بهره‌برداري از متانول مازاد توليدي...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاري)
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۹