آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون استفساریه ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران...
۲۴/۰۲/۱۳۹۴