آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده(۱) قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامي بيمه ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۴/۰۹/۱۴۰۲
قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۱۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳۷) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
شيوه‌نامه تشخيص و تفکيک اسرار دولتي از اطلاعات عمومي
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
شيوه‌نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکليف براي مردم (قوانين، مقررات و تصميمات عمومي)
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰
۰۹/۱۲/۱۳۹۱
دستورالعمل اجرايي ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تکمله و اصلاحات قوانين منسوخ صريح در بازه زماني۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي
۰۲/۰۳/۱۳۹۰