آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
اصلاحیه آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی¬ها
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)
۲۵/۰۵/۱۳۹۷
الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود...
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
۰۴/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی
۲۱/۰۵/۱۳۹۴