آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۲) آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی کمک¬هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۴۰۰
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح آیین¬نامه¬ اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲ـ ۳ـ ۲) اصلاحی ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح ماده‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۱/۱۴۰۰