آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح بند (ذ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظيفه عمومي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‏نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
الحاق متن به انتهاي صدر بند (ج) ماده (۲) آيين‌‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ايمني راه ها و راه...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۹) آيين‌نامه طبيعت‌گردي
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح آيين نامه اجرايي ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش¬بنيان
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۰/۰۱/۱۴۰۳