آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل تامين برق اضطراري مراکز حياتي، حساس، مهم و قابل حفاظت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تغيير رويکرد کشت محصولات...
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تسهيلات بانکي شرکت مادر...
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز براي پشتيباني مسابقات جام جهاني فوتبال در قطر (۲۰۲۲)
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي شمس‌الدين فرزادي پور به عنوان مدير عامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي لرستان
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي سبزوار
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص هزينه پيوند کليه به مشمولين موضوع بند (۳) ماده (۱) اساسنامه صندوق بيماري هاي خاص و...
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات استفاده از دکل‌ها...
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
مصوبات جلسه ۳۱/۶/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
مصوبات جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره‌هاي ۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ و ۱۰۹۳۳۶/ت۵۲۴۶۷هـ...
۲۲/۰۶/۱۴۰۱