آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی محصول چغندرقند...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح بند (۴) تصویب¬نامه شماره ۲۷۰۶۳/ت۵۸۷۱۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای اسماعیل زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص انحلال م‍ؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۵) اصلاحی آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
ضوابط صرفه¬جویی انرژی¬ در ساختمان¬ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی اقتصادی...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رییس شورای اطلاع¬رسانی دولت
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی حسین رعیتی فرد به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
فهرست شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع بند (د) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۷ـ ۵۸۷۵۳هـ تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای عالی کار
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد محمدی‌بخش برای مدت سه سال به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری
۱۶/۰۸/۱۴۰۰