آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای...
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز ملی‌یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه‌ موضوع ردیف‌های (۵۸) تا (۶۰) جدول...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره(۲) تصویب¬نامه شماره۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص الحاق بند(۱۰) به ماده(۳) اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پاوه استان کرمانشاه
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی کارخانه¬ها و تعمیرگاه¬های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمسیح حبیبی به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی ـ اقتصادی وزارتخانه¬های...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد اصغری مهرآبادی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) سرپایی مراجعه¬کنندگان در طرح پزشک خانواده،...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقی‌مانده سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت مطابق جدول مندرج...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی کدهای خدمات گفتار درمانی با حفظ مجموع ارزش نسبی
۱۶/۱۰/۱۳۹۹