آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوي و واگذاري آن به مديريت‌هاي استاني و مراکز حوزوي به شوراي عالي حوزه‌هاي...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه بهره مندي طلاب و فضلاي ايراني شاغل به تحصيل در حوزه هاي علميه خارج از کشور از تسهيلات غيرارزي
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق يک بند جديد به ماده (۱) مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
اساسنامه جايزه ملي و بين‌المللي گوهرشاد
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
آيين‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزيده بنياد ملي نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح روز چهارمحال و بختياري در تقويم رسمي کشور
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اجازه پذيرش دانشجو به صورت شرايط خاص و از طريق مصاحبه به دانشگاه سوره
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شيوه‌نامه نظام استاد ـ شاگردي در آموزش هنر
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه مؤسسه جهاني ولايت
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه تقويم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل ماده۱ اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه اساسنامه اصلاحي جايزه جهاني امام خميني(ره)
۱۸/۰۲/۱۴۰۲