آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح وظایف کمیتة فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری)در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیأت امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسری امتیازات موضوع آیین‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسرّی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حوزه¬های علمیه به شورای سیاستگذاری حوزه¬های علمیه...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأیید عضویت معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و سه کمیسیون تخصصی...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سیاستهای راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
۰۱/۰۸/۱۴۰۰