آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون هماهنگی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اراک
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های طرح تفصیلی محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء بافت‌های...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهاباد
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی
۲۱/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون جانمائی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نقشه گسل‌های شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و...
۳۰/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری
۲۹/۰۹/۱۳۹۹