آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
آیین‌نامه ایمنی در تونل‌سازی
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرایی «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری»
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی)
۳۱/۰۲/۱۳۹۳
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
۱۸/۰۹/۱۳۹۲
آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
۱۸/۰۹/۱۳۹۲
بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
۰۹/۰۷/۱۳۹۲
آئین دادرسی کار
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری
۲۸/۰۲/۱۳۹۱