آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه «ساماندهي، صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مشجر شهر تهران»
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
مصوبه اصلاحيه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌کاره» ابلاغي به شماره ۳۰۲۵۷/۲۱۵۸/۱۶۰...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
مصوبه «اصلاحيه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونيکي شهر تهران ـ ابلاغي به شماره ۳۴۸۴۹/۲۱۸۲/۱۶۰ مورخ...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اصلاحيه مصوبه «دستورالعمل واگذاري اماکن و غرفه‌هاي ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي کشاورزي ـ ابلاغي...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اصلاحيه روزنامه رسمي در خصوص ماده (۴۹) قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي...
۰۸/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح تبصره چهارم(۴) مصوبه «مجوز کاهش هزينه عوارض زيربنا و تراکم مازاد جهت تشويق مالکين به منظور تجميع...
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه «اعطاي تسهيلات به جان‌باختگان و معلولين آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حين عمليات سازمان...
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
الزام شهرداري تهران به کمک جهت احداث چهار باب مدرسه علميه در پهنه‌هاي مختلف شهر تهران با همکاري و مشارکت...
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
راهبردهاي برنامه عملياتي مديريت بحران و برنامه واکنش اضطراري در مترو و فضاهاي زيرسطحي
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
توسعه و بهبود خدمات ايمني و آتش‌نشاني
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه مجوز مشارکت در تأمين و اجراي تأسيسات آب شرب و خام (شبکه و مخازن) و اجراي تأسيسات فاضلاب...
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي تجهيزات و...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه ضوابط و اصول فني، ايمني سربرداري و جابجايي درختان
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از مهاجران خارجي مقيم شهر تهران ـ ابلاغي به شماره ۳۱۱۶۳/۲۰۱۱/۱۶۰ مورخ...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه تسهيلات تشويقي پرداخت مطالبات شهرداري تهران
۲۰/۰۹/۱۳۹۵