آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
قانون تفسیر بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
قانون جهش تولید مسکن
۰۱/۰۷/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۴/۱۴۰۰
قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
اصلاحیه قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۳/۰۴/۱۴۰۰