آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (کولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
۰۷/۰۱/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
قانون حمايت از گزارشگران فساد
۲۶/۱۰/۱۴۰۲
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه¬هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص به‌روزرساني موضوع جدول تعرفه ارايه...
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
قانون شوراهاي حل‌اختلاف
۲۱/۰۸/۱۴۰۲
قانون تمديد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۰۱/۰۸/۱۴۰۲
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون تصويب معاهده (کنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين‌المللي
۲۴/۰۷/۱۴۰۲
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
۲۴/۰۷/۱۴۰۲
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مازندران
۱۹/۰۷/۱۴۰۲