آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۵/۰۹/۱۳۹۹