آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
۰۲/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحیه ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص...
۲۳/۰۱/۱۳۹۵
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
۳۰/۱۱/۱۳۹۳
اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
۱۵/۰۶/۱۳۹۳
اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری
۰۲/۰۹/۱۳۹۲
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
۱۵/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
۰۳/۰۲/۱۳۹۱