آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده۲ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
الحاقیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اعمال حد نصاب نمره در پذیرش نهایی دوره دکترای نیمه متمرکز (Ph.D) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
ماده واحده آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضوابط عضویت دستگاه¬ها در جلسات شورا و کمیسیون¬ها
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات اولین و دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص تغییرات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به حافظان و قاریان...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور
۲۲/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹)
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی...
۱۴/۱۰/۱۳۹۶