مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۷
۰۵/۰۳/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۶
۰۴/۰۳/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۵
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۴
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۳
۲۸/۰۲/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۲
۲۶/۰۲/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۱
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹۰
۱۹/۰۲/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۹
۳۱/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۸
۲۹/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۷
۲۴/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۶
۲۲/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۵
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۴
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸۳
۱۵/۰۱/۱۴۰۰