آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه¬ای (سهامی خاص)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اساسنامه صندوق حمایت از فرصت¬های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان بهزیستی کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
الحاق تبصره به ماده (۱) اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز
۲۷/۰۱/۱۳۹۹