آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌هاي کشاورزي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه سازمان خصوصي سازي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اساسنامه اصلاح شده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
۱۴/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) و تبصره ماده (۹) اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (ذ) ماده (۷) اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح اساسنامه نمونه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي بيمه ايران
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده(۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه¬گذاري تعاون
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي¬سازي
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي
۲۸/۰۹/۱۳۹۸