آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه
۲۶/۱۰/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) درخصوص تأسيس...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون موافقتنامه همکاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيکاراگوئه
۰۴/۱۰/۱۴۰۱
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور...
۱۹/۰۸/۱۴۰۱
قانون موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
قانون برخي احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۴/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي صربستان
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کشور کويت
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف...
۰۶/۰۶/۱۳۹۹