آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص سیاست¬گذاری و برنامه‌ریزی کلان بین دستگاه¬های اجرایی در جهت رسیدگی به...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی،...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور»
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال تمامی وظایف اختیارات، دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
تصویب‌نامه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع و انتقال تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
۱۲/۰۶/۱۳۹۶