آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء¬های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
الحاق دو متن به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷