آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) آیین¬نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت،...
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از تعریف...
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۹۶۴ الی ۹۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به...
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د...
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۰۹/۱۳۹۹