آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
۱۸/۰۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه...
۳۱/۰۱/۱۳۹۶
دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
۲۸/۰۶/۱۳۹۵