آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و کالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين...
۳۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و...
۳۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
۲۸/۰۱/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران،...
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشک
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه‌کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
۲۶/۰۶/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل)...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴