آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست دارو، مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشکي و کالاهاي اساسي کشاورزي مشمول...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري و انتقال محکومين به حبس و استرداد...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۲) دستگاه وانت دو کابين و (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشگاه...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان آذربايجان شرقي
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ذبيح مرادپور به عنوان عضو غيرموظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
مصوبات دوازدهمين جلسه هيات امناي موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
مصوبات جلسه پنجاه و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
آيين‌نامه طبيعت‏گردي
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۲۷۶هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۲۶۲۰۹۸/۸۰ مورخ...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۲۳۲ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۲ و پيوست ۲ دستورالعمل...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۲۰۹ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۲۲۲۲۰۷/۶۰ مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۰...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۱۹۵۴۶ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقي...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳