آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۶۲۳ و ۱۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. به موجب ماده ۱۱۱ قانون...
۱۷/۰۱/۱۴۰۰
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
۱۶/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه...
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه نوزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول...
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
بخشنامه قیمت دیه کامله در ما ههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۳۹۹