آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹/۶۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۷ وزارت...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره۱۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ هیأت...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ـ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۶۹۵ و ۱۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب از مصوبه شماره یک جلسه ۹/۸/۱۳۹۵...
۰۴/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری¬های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای محسن نریمان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰