آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
۳۰/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸