آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون پيگيري حقوقي ـ سياسي نقش و دخالت آمريکا و انگليس در کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه دولت ملي ايران
۲۷/۰۶/۱۳۹۲
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۲/۰۵/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)
۱۹/۰۴/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۹/۰۴/۱۳۹۲
قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تأمين کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
۱۰/۰۴/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامي
۰۶/۰۳/۱۳۹۲
قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي
۲۶/۰۲/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۰۲/۱۳۹۲