آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
ابلاغ مصوبه شماره يک جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي مبني بر ممنوع بودن انجام استعلام...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
نظام هويت معتبر در فضاي مجازي کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تدوين سند تحول حوزه‌هاي فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضاي مجازي
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه داخلي کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
آيين‏نامه اجرايي احصاي کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين‌دستگاهي
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
الزامات حاکم بر اينترنت اشياء در شبکه ملي اطلاعات
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تعيين تکليف وظايف اجرايي شوراي عالي انفورماتيک
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با عنوان « سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات»
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع: سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي
۱۴/۰۷/۱۳۹۵