آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان آبیک استان قزوین
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بوئین‏زهرا استان قزوین
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق خرید دین کالایی مصالح ساختمانی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت و یا تعویق اجاره‌بهای اماکن استیجاری به بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
الحاق بند (۴) به تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ﻫ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح ردیف (۱) جدول شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تنکابن استان مازندران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خاتم استان یزد
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سردشت استان آذربایجان‌غربی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران در قالب صندوق سرمایه‏گذاری...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹