آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه سجل قضایی
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رای رسیدگی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضائی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی
۲۱/۰۶/۱۳۹۸