آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعضاي صاحب‌نظر براي عضويت در کميته تدوين سياست‌‌ها...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين اصول حاکم بر بازنگري آيين‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه الحاق بند ۱۳ به ماده ۴ مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تکميل موادي از اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب ۲ نفر از اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه پيش‌بيني و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت براي تدريس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين مرجع تدوين سند ملي سلامت معنوي اسلامي
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي شوراي فرهنگي و اجتماعي خانواده و زنان (ستاد راهبري و نظارت خانواده و زنان)
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل موادي از اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد براي درج در متن و ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه نهايي‌سازي و تصويب سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تکميل عنوان شوراي عالي جوانان به شوراي عالي نوجوانان و جوانان
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
مصوبه اساسنامه صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۰۴/۱۰/۱۴۰۲