آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ و ۱۷/۱۰/۱۳۹۳...
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی درویش¬پور به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت آقای جلال میرزایی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تأمین عوض حقوق مالکانه اعضاء...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرخرمدره
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران موضوع مصوبه مورخ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تخلفات ساخت وساز در شهر مهاباد
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دستورالعمل ساخت وساز در پهنه‌های گسلی
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی باطرح جامع شهر ابهر
۰۵/۰۲/۱۴۰۰