آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسير بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاحيه رأي شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ رياست مجلس شوراي اسلامي
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
قانون پيگيري حقوقي ـ سياسي نقش و دخالت آمريکا و انگليس در کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه دولت ملي ايران
۲۷/۰۶/۱۳۹۲
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۲/۰۵/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
قانون اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)
۱۹/۰۴/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۹/۰۴/۱۳۹۲
قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تأمين کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
۱۰/۰۴/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۲