آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاهاي سلاکجان، لاته و بيجار پشته در دهستان بي‌بالان بخش کلاچاي شهرستان رودسر...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاهاي کلري و کفا در دهستان لاريجان سفلي بخش لاريجان شهرستان آمل استان مازندران
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان خوزستان
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اجلاس (کنفرانس) بين‌المللي مقابله با گرد و غبار در ايران
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي اردبيل، چهارمحال و بختياري، خوزستان، سيستان و بلوچستان،...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان هرمزگان
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزي نسبت به خريد برنج پرمحصول مانده از سال گذشته (۱۴۰۱) از کشاورزان...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان کرمان
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان شهرکرد
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان رزن استان همدان
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش خيرگو شهرستان لامرد استان فارس
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان نيمه تمام مرحوم ميرجليلي به موسسه آموزش عالي حوزه علميه...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه استخراج رمز دارايي‌ها
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه انتظام‌بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مندسازي درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي
۲۷/۰۸/۱۴۰۲