آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه قانون تصويب کنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
قانون پيشگيري از وقوع جرم
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون حمايت از صنعت برق کشور
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۲/۰۹/۱۳۹۴
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۸/۰۸/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۰/۰۸/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانکي کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيري از آلودگي...
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات
۳۰/۰۷/۱۳۹۴
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
۲۵/۰۷/۱۳۹۴
قانون تصويب کنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
۱۵/۰۷/۱۳۹۴
قانون تصويب تشريفات (پروتکل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در...
۲۶/۰۶/۱۳۹۴