آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري وزارت نيرو از منافع (۹/۱۸۰۱۸۴) مترمربع از اراضي ملي قابل ‌واگذاري...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني گوشت گوساله تازه و گوشت گوساله منجمد
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه دزفول در استان خوزستان به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و خروج کالا...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۵۰۰) فرعي از (۱۴۸) اصلي واقع در بخش (۵) شهرستان...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
الحاق تبصره به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت۶۱۱۰۶هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
الحاق جدول به جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه تأمين و تخصيص اعتبار تهيه و اجراي برش‌هاي استاني نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کارمزد ثبت سفارش کالا
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد چهارده دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري همدان
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي مديريت شبکه برق ايران و برق منطقه‌اي فارس...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبالغ جزاي نقدي موضوع فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴)...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي (۱۳۰) هزار فقره تسهيلات بانکي قرض‌الحسنه...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲