آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
طرح ملی حفظ قرآن کریم
۱۳/۰۴/۱۳۹۵