آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين رسيدگي به شکايت در کشتي
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
آيين‌نامه بکار گيري مسؤول ايمني در کارگاه‌ها
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اصلاحيه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آيين دادرسي کار
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با آتش‌سوزي درکارگاه ها
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه ايمني کار با ماشين‌آلات عمراني
۲۸/۰۶/۱۳۹۱
ضوابط اجرايي ماده ۵۸ آيين نامه علايم ايمني در کارگاه ها
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه ايمني امور پيمانکاري
۲۸/۰۲/۱۳۹۱