آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۸/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
۱۱/۱۰/۱۳۹۸