آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ارسلان زارع به عنوان استاندار گيلان
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند(۳) تصويب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي هدايت‌الله جمالي‌پور به عنوان استاندار قزوين
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/
۳۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح رديف (۲) و رديف (۳) جدول شماره (۱) پيوست تصويب‌نامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي...
۲۶/۰۵/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات در سازمانهاي نيروهاي مسلح
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري به...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
تصويب‌نامه درخصوص اجراي اقدامات مربوط به‌مديريت فضاي سبز طي زمان‌بندي تعيين‌شده
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي تلفيقي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳