آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۱۵/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد
۰۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
۲۹/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت رئيس سازمان پدافند غير‌عامل کشور در برخي از شوراهاي عالي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوکارنو
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
قانون تفسير ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
۰۲/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون استفساريه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
۰۴/۰۸/۱۳۹۶