آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون حمايت از حقوق معلولان
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
قانون تفسير چگونگي امهال وام
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۱۵/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد
۰۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
۲۹/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضويت رئيس سازمان پدافند غير‌عامل کشور در برخي از شوراهاي عالي
۲۳/۰۹/۱۳۹۶