آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
قانون ادغام شرکتها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
قانون تفسير بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فهرست قوانين منسوخ صريح مرتبط با کدهاي انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محيط زيست
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۱۶/۰۵/۱۳۹۷