آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تصويب اصلاحات ضمايم کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي‌ها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)...
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۱۹/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون انتزاع کميته ملي پارالمپيک از کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون الحاق سازمان تعاوني مصرف کادر نيروهاي مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۵