آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي مهران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهان‌آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص متناسب سازي دريافت‌هاي بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشوري و لشگري
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت وضعيت مالي ترکيبي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بندهاي (۲) و (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت۵۷۸۳۲هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه‌اي
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (۲۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص کليه دستگاه‌هاي مقرر در سند راهبردي توسعه گردشگري اجراي اقدامات
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي حدفاصل ايستگاه فعلي راه¬آهن شلمچه تا گذرگاه مرزي
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگي کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص مبناي محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف براي سهام قابل واگذاري به صندوق سرمايه‌گذاري...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹