آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارس زبانان(ايتا)
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ ميلادي برابر...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مقرره ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصوبه پنجاه و هفتمين نشست کميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND)
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۱۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي
۲۹/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۰۴/۰۸/۱۳۹۵