آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي ـ فرهنگي
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
قانون حفاظت از خاک
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
قانون تفسير جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات کشوري
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
قانون ادغام شرکتها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۵/۰۹/۱۳۹۷