آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح رديف (۱) جدول شماره (۲) تصويب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه شماره يک جلسه هفدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
الحاق تبصره به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدصادق معتمديان به عنوان استاندار خراسان رضوي
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعويق اجاره بها اماکن استيجاري به بخش خصوصي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص عدم دريافت همه يا بخشي از اجاره‌بهاي اماکن مورد اجاره به بخش خصوصي تا پايان شهريور...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبي
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‏هاي ملت، تجارت و صادرات ايران در قالب صندوق سرمايه‏گذاري...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت سهميه حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه ششمين جلسه هيأت امناي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در خصوص مديرعامل موزه انقلاب اسلامي و دفاع...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض خدمات شهري در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح جزء (ج) بند (۱) تصويب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۰/۰۷/۱۳۹۹