آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
قانون تفسير جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات کشوري
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
قانون ادغام شرکتها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
قانون تفسير بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۳/۰۷/۱۳۹۷