آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه هاي مجري طرح‌هاي ملي درتدوين و اجراي پيوست فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه تشکيل کارگروه رصد فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازي سند مهندسي فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسيس کميسيون کارشناسي پشتيباني و کارگروه‌هاي معين اجراي سند مهندسي فرهنگي کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين درخصوص همکاري در زمينه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحيه ماده۴ قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون مديريت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون تفسير ماده (۳۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۸