آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سند جامع علم و فناوري در حوزه دفاعي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت کودک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه عضويت رئيس بنياد ملي نخبگان در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکيل هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (اصلاحي جلسه...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص کليات ساماندهي و متمرکز شدن امور مربوط به مهدهاي کودک
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص تسري مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطاي امتياز علمي به مجلات، تأسيس انجمن‌هاي علمي، قطب‌هاي...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفيت هر يک از رشته محل‌هاي پرستاري به بهياران واجد شرايط، داراي...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني در نظام سلامت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسين (ع) براي اجراي آيين‌نامه ارتقاي...
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه عضويت رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور در ترکيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹