آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی...
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کلات استان خراسان رضوی
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره۱۷۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۴۲/۹۴/۴۰۱۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ حوزه...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰