آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
بخشنامه قیمت دیه کامله در ما ههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان دلاور نجفی و مهرداد بائوج لاهوتی به ترتیب به عنوان نمایندگان وزارت صنعت،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد نوذری به عنوان استاندار ایلام
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصویب نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ریال منابع حاصل از فروش سهام و...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصویب نامه در خصوص واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه های روغنی، نهادههای دامی،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصویب نامه در خصوص لحاظ اعتبار ردیف ( ۴۲۶۰۰۰ ) در بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/ سازمانهای مناطق آزاد تجاری...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
آییننامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالنهای نمایش فیلم
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۲۴ الی۱۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره۱۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه افراد...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹