آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آیین¬نامه اجرایی قانون بیمه‏های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصمیم¬نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت¬های پارس (۱) و (۲)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سده دهستان بالاخواف بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی، به شهر
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰