آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي واگذاري بخشي از خدمات سازمان پزشکي قانوني به گروه پزشکي معتمد
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص: الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر...
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
آيين‏نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه‌ قضائيه
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص تعيين يک نفر از قضات هر استان...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «چگونگي رسيدگي به شکايات...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آيين نامه اجرايي شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري کالاي قاچاق ممنوع
۱۸/۰۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «يکنواخت‌سازي در اخذ هزينه...
۳۱/۰۱/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
دستورالعمل جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور کارت ضابطان امنيتي
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «معاملات خودرو
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي...
۲۵/۱۲/۱۳۹۵