آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی...
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
۲۸/۰۶/۱۳۹۵